DOŠKOLENÍ fotbalových trenérů C-licence:

Informace pro naše trenéry, kterým končí letos Licene C

DOŠKOLENÍ fotbalových trenérů C-licence:

Trenérsko-metodická komise Ústeckého KFS oznamuje, že v sobotu 16.12.2017 pořádá od 8.30 do 13.00 hodin doškolení fotbalových trenérů „C-licence“, které se uskuteční v areálu Střediska volného času v Mostě, Albrechtická 414, 434 01 Most. Doškolení proběhne v rámci teoretické části probíhajícího školení C licence. Doškolení se účastní držitelé C-licence, kteří toto školení absolvovali v roce 2014 a dříve, nezvyšovali si svou kvalifikaci a mají zájem být i nadále držiteli této licence. Poplatek za doškolení včetně vyhotovení trenérského průkazu je stanoven ve výši 400,-Kč. Zájemci naleznou přihlášku na odkazu: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu Další informace mohou zájemci získat na telefonu 606683407 (Jan Štefko). Účastníci doškolení zašlou vlastní fotografii na trenérský průkaz (rozměry na OP) v elektronické podobě na e-mail adresu: stefko@fotbal.cz. V Mostě dne 12.10.2017 Jan Štefko předseda TMK Ústeckého KFS GTM FAČR-ÚKFS

 

Pro nové trenéry. kteří mají zajem si udělat licenci C

Místo konání kursu: areál Střediska volného času v Mostě (bývalá 16. ZŠ), ulice Albrechtická 414, Most Termíny kursu: Pátek 15.12.2017, zahájení v 16.00 hodin 4 hodiny Sobota 16.12.2017, od 8.30 hodin 10 hodin Neděle 17.12.2017 od 9.00 hodin 6 hodin Uchazeči o studium si s sebou na kurz přinesou: • občanský průkaz (pas) • potvrzení o zaplacení kursovného • výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý) • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý) • fotografii pasového formátu • tréninkové oblečení a obuv • posluchač kursu je povinen zúčastnit se celého kursu a absolvovat závěrečný e-learning test • absolvovat základní online licenci Grassroots leader a získat certifikát pro tuto licenci, kterým se pak prokáže při zahájení C-licence, odkaz na online kurz: https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog Poplatek za kurs C licence: 1.500,-Kč Poplatek zahrnuje pronájem učebních prostor, pronájem sportovních zařízení, odměny lektorů, učebnici C-licence, zhotovení průkazu. Ubytování a stravování nezajišťujeme. V případě vašeho zájmu vyplňte do 10.12.2017 přihlášku na odkaze: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu Upozornění: trenérský kurz se uskuteční z důvodu rentability jen v případě, že bude přihlášeno a kurzu se skutečně zúčastní více jak 15 zájemců, v případě menšího zájmu si organizátor školení vyhrazuje právo na zrušení. O případných změnách uvedených v tomto oznámení budou přihlášení uchazeči včas informováni na e-mail adresy, které udají ve svých přihláškách! V Ústí nad Labem 12.10.2017 Jan Štefko předseda TMK Ústeckého KFS Grassroots trenér mládeže ÚKFS-FAČR MT: 606683407, E-mail: stefko@fotbal.cz

Rozpis zápasů
podzim 2017

Příští utkání

KRUPSKÁ STŘELA

Odehraná utkání

Partneři

V roce 2017 byla poskytnuta dotace MŠMT na rozvoj mládežnické kopané v našem oddíle.


Sponzoři

Další odkazy